VI SAMLER KOMPETANSE OG RESSURSER

On4u AS og Systemitech AS samler kompetanse og ressurser i et fusjonert selskap. Vi har samarbeidet lenge, hatt kontorer ved siden av hverandre og levert hver våre produkter til felles kunder.

Fokus hos Systemitech har vært leveranse av lokal IT-infrastruktur med tilhørende konsulenttjenester, mens On4u har levert sentraliserte driftstjenester, ASP og skyløsninger. Vi ser at utviklingen i markedet er at disse produkt- og tjenesteområdene smelter mer og mer sammen. Det nye selskapet får et komplett produkt- og tjenestetilbud, styrket kompetanse og kan stå for større, helhetlige leveranser.

Navnet på det fusjonerte selskapet vil være On4u Systemitech AS og vil være lokalisert på samme adresse som selskapene har i dag. Fusjonen vil ha formell virkning fra 1. desember 2017. Samlet blir vi 11 ansatte, med en omsetning på ca. 23 millioner i 2017. Det er etablert en ny organisasjonsmodell som frigjør mer tid til kunderelatert arbeid. Alle medarbeiderne er med videre i det fusjonerte selskapet, og kontaktpersoner vil være de samme som i dag. Selskapet vil ledes av Yngve G. Marthinsen.
Skytjenester
EXCHANGE - OFFICE 365 - HOSTING
Les mer
IT utstyr
PC - SERVERE - BRANNMUR
Les mer
TJENESTER
KONSULENT - SIKKERHET - BACKUP
Les mer